NAKUPUJTE ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY OD PRVNÍ OBJEDNÁVKY DÍKY VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU. STAČÍ SE ZAREGISTROVAT.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
 
1. 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1. 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1. 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Abell Store, s. r. o., se sídlem Okružní 257, 25101 Babice , identifikační číslo: 08757062, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1. 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2. 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání nebo platby, které jsou jiné než nejlevnější standardní způsob, námi nabízený). Platbu Vám vrátíme na vámi určený účet nebo jiným, způsobem po domluvě. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2. 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2. 3. Zboží nesmí nést známky používání a nesmí být poškozené.

2. 4. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Vrácení zboží prostřednictvím Zásilkovny (ČR a SK)

Pokud Vám to vyhovuje, můžete nám zboží vrátit prostřednictvím Zásilkovny. Zašlete nám zprávu na e-mail info@prdolove.cz a uveďte číslo objednávky na zboží, které chcete vrátit. Do 24 hodin vám zašleme 8 místný kód, který nadiktujete obsluze na kterékoli pobočce Zásilkovny, kde od Vás zásilku přeberou a odešlou ji na naši adresu.  Na zásilce neuvádějte žádnou adresu, zásilku je pouze nutné jen řádně zabalit. Částka spojená s touto dopravou (65,- Kč / 3,29 EUR) Vám bude odečtena od celkové částky objednávky. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím. V případě, že nemáte možnost formulář vytisknout je možné údaje napsat na fakturu, kterou jsem vám poslali nebo na jakýkoliv jiný list papíru.  

Formulář lez stáhnout ZDE: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát

Internetový obchod: www.prdolove.cz
Společnost: Abell Store, s. r. o., kontakt Jarmila Kotková
Se sídlem: Okružní 257, 251 01 Babice

IČ/DIČ: IČ 08757062, DIČ CZ08757062
E-mailová adresa: info@prdolove.cz
Telefonní číslo: +420 602 210 552